- Handige links

Podotherapeuten, waarmee Balance your Body een contract heeft

RondOm 088-1180500

Voetencentrum Wender 088-4547700

Nederlands Genootschap voor Sport & Wellness massage NGS

Verantwoordelijk voor opleiding en examen sportmassage Nederland.

Privacy Policy ( AVG)

Balance your Body hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hier geef ik u heldere informatie over hoe ik omga met peroonsgegevens. 

> ik zal uw persoonsgegevens verwerken in overstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals uw behandelgegevens / anamnese.

> de verwerking van uw persoonsgegevens zal ik beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

> ik zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Tenzij, de andere partij uw huisarts en/of uw podotherapeut is.

 

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland.